zespół

Z Zakładem socjologii poznawczej związanych jest wielu badaczy. Reprezentują oni szereg różnych podejść teoretycznych i posługują się różnymi metodologiami, pracują razem nad interdyscyplinarnymi projektami, których celem jest zrozumienie interakcji mechanizmów poznawczych i społecznych. Część zespołu to pracownicy dydaktyczni w Instytucie Socjologii, a część to badacze zaangażowani w granty w ramach zakładu w charakterze stypendystów lub na innych stanowiskach. W zakładzie są również studenci przygotowujący swoje prace magisterskie.

Byli członkowie zespołu