wydarzenia

Konferencja „Komputerowe modelowanie zjawisk społecznych”

Zakład Socjologii Poznawczej oraz Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe Uniwersytetu w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na konferencję dotyczącą modelowania zjawisk społecznych.

Hybrydowa konferencja interdyscyplinarna
16 grudnia 2021


Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N, 15-245 Białystok
& ONLINE

*Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.

Do zobaczenia na konferencji!


Zapraszamy na transmisję on-line otwartych wykładów w trakcie spotkania podsumowującego pierwszy rok realizacji projektu Religia, ideologia i prospołeczność: symulowanie sekularyzacji społeczeństw.

Wykłady w języku angielskim wygłoszą:

  • dr Ivan Puga Gonzalez: Social Simulation and the Religion, Ideology and Prosociality project.
  • dr hab. prof. UwB Konrad Talmont-Kamiński: What we have already learnt about secularisation.

Wydarzenie odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
w Białymstoku w środę, 20 października 2021 r. o godzinie 10:00. Transmisja online będzie dostępna w tym czasie na YouTube i w okienku obok.


Konferencja PTNCE 2021

Tegoroczną konferencję PTNCE organizuje Zakład Socjologii Poznawczej.

Rejestracja na konferencję oraz zgłaszanie abstraktów referatów są już otwarte! Abstrakty będą przyjmowane do 14 sierpnia 2021.

Na stronie konferencji: 2021.ptnce.pl, dostępne są formularze rejestracji, zgłaszania abstraktów oraz inne istotne informacje.

Do wirtualnego zobaczenia we wrześniu!


Nagranie oficjalnej inauguracji projektu Religia, ideologia i prospołeczność

9 listopada 2020 r. odbyła się oficjalna inauguracja międzynarodowego projektu grantowego „Religia, ideologia i pro-społeczność: symulowanie sekularyzacji społeczeństw”.

Projekt realizowany jest przez Zakład Socjologii Poznawczej na Uniwersytecie w Białymstoku w partnerstwie z Norweskim Centrum Modelowania Systemów Społecznych przy Centrum Badawczym NORCE, a finansowany z funduszy norweskich.

W spotkaniu udział wzięli:
– prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UwB prof. dr hab. Izabela Święcicka
– kierownik projektu dr hab. Konrad Talmont-Kamiński, prof. UwB
– prof. LeRon Shults z Centrum Badawczego NORCE.

Po krótkim podsumowaniu najważniejszych i najbardziej imponujących faktów dotyczących projektu oraz sesji pytań i odpowiedzi, odbył się otwarty wykład na temat wprowadzenia do modelowania i jego wykorzystania w tym konkretnym projekcie, który wygłosił Ivan Puga Gonzalez – badacz z Centrum Badawczego NORCE, ekspert w dziedzinie modelowania systemów społecznych.  

Nagranie wydarzenia jest dostępne online.