dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska. Doktor socjologii.
Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku od 2008 roku.
Jej zainteresowania naukowe obejmują transformacje ustrojową w Polsce, indywidualne strategie adptacyjne jednostek, społeczeństwo obywatelskie i systemy złożone.