Andrew Atkinson dołączył do Zakładu Socjologii Poznawczej w roku jego powstania (2018), w ramach projektu Nieprzezroczystość, rytualizacja i niepokój. Teraz jest również zaangażowany w projekt Religia, ideologia, prospołeczność, realizowany wspólnie z norweskim Uniwersytetem Agder. Zrobił doktorat z filozofii nauki na Uniwersytecie w Bristolu, a jego praca była syntezą teorii ewolucji kulturowej, kognitywistyki religii i filozofii biologii dotyczącą kwestii poziomów selekcji. Nadal interesuje się naukowymi podejściami do wyjaśniania religii i ich implikacjami dla podstawowych pytań w filozofii religii.

Interesuje się także badaniem autyzmu, jego związkiem z religijnością i zrozumieniem, czym dokładnie są obie te rzeczy. Wszystkie poruszane przez niego tematy są oparte na myśleniu ewolucyjnym. Nie lubi pisać o sobie w trzeciej osobie, ale za to lubi film, fotografię, gotowanie, podróże i wędkowanie (jeśli zdarzy mu się złowić jakąś rybę).

2021

A. Atkinson “Is Wilson’s Religion Durkheim’s, or Hobbes’s Leviathan?” History and Philosophy of the Life Sciences 43(23):1–19.

2020

A. Atkinson and I. Visuri. 2020. “Book Review: Review of McCauley & Graham (2020) ‘Hearing Voices and Other Matters of the Mind: What Mental Abnormalities Can Teach Us About Religions’.” Secular Studies 2:183–87.

A. Atkinson  “For God’s Sake! What’s All This Fuss About a Virus?”, This View of Life Special Ed. https://evolution-institute.org/for-gods-sake-whats-all-this-fuss-about-a-virus/

A.Atkinson “HIDD’n HADD in Intelligent Design.”, Journal of Cognition and Culture 20(3–4):304–16.