Alicja Zawistowska jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jej badania dotyczą rozwarstwienia społecznego i edukacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nierównością pod względem płci w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM). W swojej pracy koncentruje się na poznawczych i niepoznawczych czynnikach wpływających na zainteresowania kobiet na kierunkach matematycznych, na różnych poziomach kształcenia. Jej ostatnie prace pojawiły się na łamach takich czasopism badawczych jak Sex Roles czy Intelligence.