Aneta jest psycholożką poznawczą, obecnie pracuje nad doktoratem. Wykłada w Instytucie Filozofii i należy do zespołu projektu Nieprzejrzystość, rytualizacja, niepokój.

Projekty

Publikacje

2020

A. Niczyporuk „How does ritualized behavior lower anxiety? The role of cognitive load and conscious preoccupation in anxiety reduction.” Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 62, 187-205. doi: 10.2478/slgr-2020-0019

2019

A. Niczyporuk „Suppressing with images.” Avant: Trends in Interdisciplinary Studies, 10, 1-21. doi: 10.26913/avant.2019.02.0

2017 

A. Niczyporuk „Dystrakcja i obciążenie poznawcze a skuteczność tłumienia myśli” [English title: The role of distraction and cognitive load in thought suppression]. Rocznik Kognitywistyczny, 10, 27-38. doi:10.4467/20843895RK.17.003.7783 A. Niczyporuk „Narzędzia badania skuteczności tłumienia myśli” [English title: Measures of thought suppression effectiveness]. Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 10, 2-7.

2016 

A. Niczyporuk „Thought suppression research methods: paradigms, theories, methodological concerns.” Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 48, 241-251. doi: 10.1515/slgr-2016-0065