Piotr Paweł Laskowski, mgr matematyki, doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania: technologie internetowo-komunikacyjne, statystyka wspomagana komputerowo, narzędzia Open Source w analizie danych i wizualizacji, Big Data, społeczeństwo informacyjne i sieciowe, socjologia nowych mediów, uczenie maszynowe oraz dostępność i użyteczność serwisów internetowych.