Klaudia obroniła pracę magisterską z kognitywistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i rozpoczęła pracę nad doktoratem u prof. Talmont-Kamińskiego. W badaniach związanych z doktoratem będzie przyglądać się związkom między społecznym aspektem sekularyzacji a zdrowiem psychicznym jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem badania lęku.