Dr Lee McCorkle jest antropologiem kognitywnym i ewolucyjnym. W latach 2011-2013 pełnił funkcję dyrektora Laboratorium Eksperymentalnych Badań nad Religią (LEVYNA) oraz profesora nadzwyczajnego i specjalisty ds. badań w Zakładzie Badań nad Religiami na Uniwersytecie Masaryka (CZ). Odegrał kluczową rolę w założeniu i rozwoju LEVYNA jako ośrodka zajmującego się metodologią eksperymentalną w zakresie poznania, kultury i religii.

Dr McCorkle uzyskał tytuł doktora (2007) w Institute of Cognition and Culture na Queen’s University w Belfaście, gdzie opracował nowatorską teorię rytualnego pozbywania się martwych ciał w czasie i przestrzeni. Jego publikacje obejmują „Ritualizing the Disposal of the Deceased: From Corpse to Concept” (2010, New York: Peter Lang), „Mental Culture: Classical Social Theory and the Cognitive Science of Religion” w/D. Xygalatas (eds) (2013, London: Routledge), oraz „The Cognitive Science of Religion: A Methodological Introduction to Key Empirical Studies” w/D. Jason Slone (eds) (2019, New York: Bloomsbury).

Obecne zainteresowania dr. McCorkle’a obejmują odkrywanie nowych metodologii eksperymentalnych do zastosowania w laboratorium i w terenie, a także międzynarodową współpracę z indywidualnymi naukowcami i programami badawczymi przy opracowywaniu projektów badawczych. Jego najnowsze projekty dotyczą studiów nad immunologią i zachowaniem.