Mgr Paweł Chyc jest antropologiem kognitywnym, prowadzącym długotrwałe badania etnograficzne w Amazonii wśród ludu Moré (rodzina językowa chapacura). Przygotowuje swój doktorat w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku jako członek Zakładu Socjologii Poznawczej.

Jest zwycięzcą konkursu Etiuda na stypendium doktorskie Narodowego Centrum Nauki. Kierownikiem głównym projektu badawczego: „Tradycja z tubylczego punktu widzenia. Współczesność a przeszłość w dyskursie i praktykach Indian Moré z Amazonii boliwijskiej”.

Jest także głównym współpracownikiem badawczym w projekcie: „Salvaguarda do Patrimônio Linguístico e Cultural de Povos Indígenas Transfronteiriços e de Recente Contato na Região Amazônica. Subrojeto: Moré-Kuyubim ”, którego celem jest dokumentacja języka i kultury Moré. Projekt finansowany przez UNESCO jest prowadzony przez językoznawcę Joshua Birchall i realizowany we współpracy z Museu do Índio w Rio de Janeiro.

Wykształcony jako etnolog od 2010 roku, zaczął rozwijać swoje zainteresowania kognitywistyką i problemami badawczymi związanymi z poznaniem i kulturą oraz kognitywnymi studiami nad religią. Oprócz standardowych badań etnologicznych w Amazonii (etnohistoria, etnografia) jego głównym zainteresowaniem badawczym jest badanie społecznych i poznawczych mechanizmów animizmu. Jest zagorzałym zwolennikiem interdyscyplinarności w badaniach naukowych oraz popularyzatorem nauki. Prowadzi stronę: Antropolog w Boliwii.

2017 Język i małżeństwo. Różnice kulturowe pośród Indian Wari’ i Moré z perspektywy antropologii historycznej [w] Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, vol 3, Gdańsk, s.191-210, ISSN 2392-0971, DOI 10.4467/254395379EPT.17.008.9244

2015 Kłopoty z tradycją. Przykład instytucjonalizacji języka i kultury boliwijskich Indian Moré [w] LUD: Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych, vol 99,  Poznań, ISSN 0076-1435, B/C – 10 pkt.

2015 Wyobraźnia fantazmatyczna a animizm w Amazonii. O ograniczeniach w stosowaniu pojęcia fantazmat w badaniach antropologicznych [w] Sensus Historiae nr 4, Vol. 21, s. 53-72, ISSN 2082–0860, B – 11 pkt.

2015 Demonstracja Heider-Simmel w Amazonii. Wstępne wnioski z międzykulturowych badań nad przypisywaniem intencjonalności [w] Poznańskie Forum Kognitywistyczne, vol. 9, s. 15-22, ISSN 1689-9768.

2014 Kulturowe zróżnicowanie a „teoria umysłu” (ToM) [w] Poznańskie Forum Kognitywistyczne, vol. 8, s. 60-68, ISSN 1689-9768.