Łukasz jest socjologiem ilościowym i prowadzi wiele kursów z zakresu metod ilościowych w socjologii. Doświadczenie zdobywał w agencjach badawczych tj. IQS i TNS OBOP (obecnie TNS Kantar), gdzie odpowiadał m.in. za budowanie strategii marketingowej marek, kreowanie i monitoring wizerunku marki, realizację badań marketingowych (od opracowania koncepcji i metodologii aż do opracowania raportów końcowych). Autor raportów i publikacji w projektach realizowanych w ramach różnych programów operacyjnych, obejmujących tematykę m.in. ekologii, informatyzacji, społeczeństwa cyfrowego, kultury, mediów, szkolnictwa, społeczeństwa obywatelskiego, rynku pracy.

Jest również zaangażowany w projekt Religia, Ideologia i Prospołeczność, w którym pomaga uzyskać niezbędne dane ilościowe do modeli.

Jest także członkiem zespołu Białystok Plus – badania longitudalnego realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.