Thomas J. Coleman III, jest doktorantem w Laboratorium Mózgu, Przekonań i Zachowań Miguela Fariasa na Uniwersytecie Coventry w Wielkiej Brytanii. Jest także zastępcą redaktora w The Religious Studies Project oraz asystentem redaktora w czasopismach Secularism & Nonreligion oraz Secular Studies. Współredagował specjalne wydania czasopism z zakresu psychologii nie-religii w czasopismach Science, Religion & Culture oraz Psychology of Religion and Spirituality, a także specjalne wydanie Contemporary Pragmatism na temat naukowych podejść do rozumienia i wyjaśniania przekonań religijnych.

Publikacje Colemana, opracowane z wieloma znakomitymi współautorami, obejmują artykuły i rozdziały w książkach, dotyczące metodologii, analizy ilościowej i badań jakościowych osób religijnych i niereligijnych (dostępne na jego stronie internetowej). Jego badania i zainteresowania są eklektyczne, łączą różne rodzaje stypendiów z zakresu badań jakościowych, metod eksperymentalnych, filozofii nauki, psychologii ewolucyjnej, i wszystkiego co uzna za interesujące.

Pisany pod kierunkiem dra Jonathana Jonga, doktorat Colemana bada korzystny wpływ różnych niereligijnych wierzeń. Jego obecne badania, które prowadzi we współpracy z innymi badaczami, koncentrują się na czterech obszarach: 1) Identyfikowaniu i mierzeniu elementów niereligijnych światopoglądów; 2) Związku pomiędzy wynikami zdrowotnymi a niereligijnością; 3) Symulowanych komputerowo modeli procesów poznawczych i dynamiki społecznej, prowadzących do (nie)wiary w czynniki nadprzyrodzone; 4) Badania, jak i dlaczego motywacje moralne są stereotypowo przypisywane czynnikom religijnym, a nie niereligijnym.Jako współgospodarz i współzałożyciel The Unlikely Academics Podcast, Coleman dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami i perypetiami, aby pomagać innym nietradycyjnym studentom sprawniej odnajdywać się w akademickiej rzeczywistości. W swoim poprzednim życiu pracował jako specjalista od akwariów i ryb tropikalnych, robotnik budowlany, portowiec czarterowy rybacki i zawodowy trener żeglarstwa. Lubi muzykę reggae i łowi ryby.


Thomas J.Coleman III zmarł nagle w grudniu 2021.