witamy

Zakład Socjologii Poznawczej jest częścią Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Nasze badania dotyczą tego, w jaki sposób ludzkie mechanizmy poznawcze i systemy społeczne współpracują ze sobą, aby generować ludzkie zachowania społeczne. Badanie ewolucyjnych, poznawczych i kulturowych podstaw wierzeń, praktyk i doświadczeń religijnych jest szczególnym przedmiotem zainteresowania zakładu. Kierując się interdyscyplinarnym podejściem, wykorzystujemy różnorodne metody z zakresu nauk poznawczych i społecznych, w tym eksperymenty psychologiczne, analizę ilościowych danych socjologicznych, badania etnograficzne i modelowanie komputerowe. Jednocześnie zakład prowadzi badania teoretyczne mające na celu wyjaśnienie pojęć podstawy różnych podejść, a także wzajemne relacje między nimi i ich implikacje empiryczne.

Zakład realizuje szereg projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz międzynarodowe instytucje finansujące. Obejmują one zarówno duże projekty międzynarodowe, w których bierze udział kilku naukowców z zakładu i instytucji partnerskich, jak i indywidualne projekty badawcze prowadzone przez młodszych naukowców. Każdy z tych projektów umożliwia zwiększenie możliwości jednostki badawczej poprzez pomoc w pozyskiwaniu nowych osób, przy czym kolejne nowatorskie projekty proponowane są przez naukowców zainteresowanych dołączeniem do wciąż rozwijanego zakładu. Zakład zrzesza wielu badaczy z Polski i zagranicy jako członków i współpracowników zaangażowanych w jego projekty. Naukowcy wywodzą się z różnych środowisk naukowych i posiadają szerokie spektrum umiejętności i doświadczenia badawczego, począwszy od filozoficznych dociekań nad podstawami nauk społecznych, poprzez analizę danych z szeroko zakrojonych badań socjologicznych i opracowywanie komputerowych modeli procesów społecznych, po badania etnograficzne czy badania społeczne. Umiejętności te są zbierane w celu zbadania, w jaki sposób ludzkie społeczeństwa i poznanie kształtują się nawzajem. Poza współpracą przy szeregu projektów, badacze zaangażowani w jednostkę spotykają się regularnie, aby omawiać wzajemną pracę podczas seminarium dotyczącego prac w toku, które organizuje jednostka. Seminarium to ma szczególne znaczenie dla doktorantów i asystentów naukowych, którzy są również członkami zakładu, ponieważ daje im możliwość uczestniczenia w bardzo szerokim zakresie studiów. Dodatkowo daje im doświadczenie w debatach naukowych na wysokim poziomie. Zakład utrzymuje kontakty z wieloma instytucjami badawczymi z różnych krajów. Szczególne znaczenie ma długofalowa współpraca badawcza, którą zakład nawiązał z Centrum Modelowania Systemów Społecznych w Kristiansand w Norwegii w celu opracowania komputerowych modeli procesów społecznych. Badacze zakładu utrzymują formalne lub nieformalne kontakty badawcze z ośrodkami w takich krajach jak Czechy, Dania, USA i Boliwia, a także regularnie prezentują własne badania na konferencjach międzynarodowych na całym świecie. W ciągu najbliższych kilku lat Zakład Socjologii Poznawczej będzie uczestniczył w tworzeniu pełnego laboratorium kognitywistyki na Uniwersytecie w Białymstoku, poszerzającego zakres badań eksperymentalnych, które z łatwością będą mogli realizować naukowcy związani z jednostką. Będzie to również pomocne w nauczaniu następnego pokolenia w zakresie stosowania takich technik.

ZESPÓŁ

PROJEKTY BADAWCZE

PUBLIKACJE


WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT