Konrad Talmont-Kaminski jest szefem Zakładu Socjologii Poznawczej. Jego badania koncentrują się na poznawczych i ewolucyjnych podstawach religii. Studiował na University of Melbourne i University of Western Ontario. Uzyskał doktorat z filozofii na Monash University w Australii i był stypendystą Instytutu Ewolucji i Badań Poznawczych im. Konrada Lorenza w Wiedniu.

W 2014 roku wydał książkę Religion as a Magical Ideology nakładem wydawnictwa Routledge. W książce tej argumentował, że religie łączą w sobie poleganie na poznawczych produktach ubocznych typowych dla wierzeń i praktyk magicznych, a także na typowej dla ideologii funkcji motywowania prospołecznych zachowań. Od czasu wydania książki Talmont-Kamiński podjął szereg wspólnych wysiłków empirycznych w celu zbadania różnych aspektów relacji przedstawionej w tej publikacji. Oba jego obecnie prowadzone projekty badawcze są właśnie wynikiem tych działań.

2020

  • K. Talmont-Kaminski “Primitive Theories of Religion: Evolutionism after Evans-Pritchard”, e-Rhisome 2.1, pp. 1–18 doi:10.5507/rh.2020.001
  • K. Talmont- Kaminski “Epistemic vigilance and the science/religion distinction”, Journal of Cognition and Culture 20.1-2, pp. 88-99 doi:10.1163/15685373-12340075
  • K. Talmont- Kaminski “The cognitive science of the history of science”, Religio: Revue pro religonistiku 28.1, pp. 31-36

2019

  • K. Talmont-Kaminski “Embracing apparitions for unity: Agnieszka Halemba on a Marian apparition site”, Journal for the Cognitive Science of Religion 4.2, pp. 185–196 doi: 10.1558/jcsr.37552
  • K. Talmont-Kaminski “Reason”, in Graham Oppy & Joseph W. Koterski (eds.) Theism and Atheism: Opposing Arguments in Philosophy Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA pp. 434-436
  • K. Talmont-Kaminski “Religion as a natural phenomenon”, in Graham Oppy & Joseph W. Koterski (eds.) Theism and Atheism: Opposing Arguments in Philosophy Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA pp. 619-623

Earlier

K. Talmont-Kaminski, 2013, “For God and Country”, in Graham Oppy & Joseph W. Koterski (eds.) Theism and Atheism: Opposing Arguments in Philosophy Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA pp. 619-623