Malwina jest studentką Konrada Talmont-Kamińskiego na studiach magisterskich (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Karola w Pradze), po studiach z kognitywistyki (Uniwersytet w Białymstoku, Universidade de Évora). Interesuje się nauką społeczną i kumulatywną ewolucją kulturową. W swojej pracy magisterskiej stara się wykorzystać metodologię Christine A. Caldwell, z wykorzystaniem budowania konstrukcji LEGO. Ponieważ pandemia uniemożliwiła jej przeprowadzenie badań fizycznych na grupach o takiej wielkości, jakiej wymaga ta metoda, zdecydowała się na przeprowadzenie go online. W zadaniu przez Internet weźmie udział dwanaście dziesięcioosobowych grup. Zadanie polega na wypełnieniu rzędu 9 kwadratów dowolnym kolorem tęczy. Każdy kolor i kombinacja daje inną liczbę punktów. Zadaniem uczestnika jest stworzenie wariacji o najwyższej punktacji. Każdy uczestnik ma 15 prób. Następnie dwa najlepsze wyniki są przekazywane następnej osobie. Dzielenie się najlepszymi praktykami przebiega tak samo, jak w badaniu Caldwell. Dodatkowo Malwina chce zbadać, czy płeć poprzednika wpłynie na odpowiedzi respondenta.