Radosław Poniat jest adiunktem na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. W swoich badaniach zajmuje się długofalowymi przemianami struktur społecznych, relacjami między płciami, nierównościami społecznymi. Kieruje dwoma grantami NCN dotyczącymi tych zagadnień. Publikował w czasopismach takich jak: Cross-Cultural Research, European Journal of Population, Nature Ecology and Evolution.