Pierwszy warsztat projektowy RIP w Metochi

Na początku lipca 2021 roku, odbył się pierwszy warsztat wyjazdowy zespołu projektu badawczego Religia, ideologia, pro-społeczność: symulowanie sekularyzacji społeczeństw. Była to pierwsza okazja do spotkania się na żywo z partnerami z norweskiej jednostki badawczej NORCE oraz z zewnętrznymi ekspertami dziedzinowymi. Jednym z głównych zadań podczas wyjazdu było sfinalizowanie konceptualizacji modelu „rozmytej wierności” (fuzzy fidelity) i rozpoczęcie pracy nad modelem komputerowym. W trakcie spotkania rozwijane były również założenia teoretyczne do modelu „zarządzania błędem” (error management).

Spotkanie odbyło się w ośrodku naukowym Metochi, będącym aneksem klasztornym, przynależącym do klasztoru w Limonos. Centrum naukowe znajduje się na greckiej wyspie Lesbos i od 1993 roku należy do norweskiego Uniwersytetu Agder.