Zakład Socjologii Poznawczej


Jesteśmy częścią Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Badamy w jaki sposób ludzkie mechanizmy poznawcze i systemy społeczne współpracują ze sobą, aby generować ludzkie zachowania społeczne. Badanie ewolucyjnych, poznawczych i kulturowych podstaw wierzeń, praktyk i doświadczeń religijnych jest szczególnym przedmiotem zainteresowania jednostki. Kierując się interdyscyplinarnym podejściem, wykorzystujemy różnorodne metody z zakresu nauk poznawczych i społecznych, w tym eksperymenty psychologiczne, analizę ilościowych danych socjologicznych, badania etnograficzne i modelowanie komputerowe. Jednocześnie jednostka prowadzi badania teoretyczne, których celem jest wyjaśnienie podstaw pojęciowych różnych podejść oraz wzajemnych relacji między nimi i ich implikacji empirycznych.