Autor: admin

Polityka prywatności

Niniejsza polityka ochrony prywatności jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: RODO. Celem polityki jest określenie działań podejmowanych przez Uniwersytet w Białymstoku…

Deklaracja dostępności

Uniwersytet w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego scu.uwb.edu.pl Data publikacji strony internetowej: 06.12.2020 r.Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.12.2021 r. Strona internetowa jest częściowo zgodne z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów…

Inauguracja RIP

9 listopada 2020 r. odbyła się oficjalna inauguracja międzynarodowego projektu grantowego „Religia, ideologia i pro-społeczność: symulowanie sekularyzacji społeczeństw”. Projekt realizowany jest przez Zakład Socjologii Poznawczej na Uniwersytecie w Białymstoku w partnerstwie z Norweskim Centrum Modelowania Systemów Społecznych przy Centrum Badawczym NORCE, a finansowany z funduszy norweskich. W spotkaniu udział wzięli: – prorektor ds. nauki i…